Việc làm
- Trao đổi chi tiết công việc khi đi phỏng vấn.   Quyền lợi:  - Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn - Hỗ trợ miễn phí chỗ ở và 3 suất ăn/ ngày - Thưởng Service charge hằng tháng - Phụ cấp ca đêm  - Nghỉ phép 12 ngày/ năm - Thưởng vào các dịp Lễ, Tết ...
16-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Trao đổi chi tiết công việc khi đi phỏng vấn.   Quyền lợi:  - Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn - Hỗ trợ miễn phí chỗ ở và 3 suất ăn/ ngày - Thưởng Service charge hằng tháng - Phụ cấp ca đêm  - Nghỉ phép 12 ngày/ năm - Thưởng vào các dịp Lễ, Tết ...
16-04-2021
Toàn thời gian
Khách sạn/ Du lịch 
- Trao đổi chi tiết công việc khi đi phỏng vấn.   Quyền lợi:  - Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn - Hỗ trợ miễn phí chỗ ở và 3 suất ăn/ ngày - Thưởng Service charge hằng tháng - Phụ cấp ca đêm  - Nghỉ phép 12 ngày/ năm - Thưởng vào các dịp Lễ, Tết ...
16-04-2021
Toàn thời gian
Khách sạn/ Du lịch 
- Trao đổi chi tiết công việc khi đi phỏng vấn.   Quyền lợi:  - Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn - Hỗ trợ miễn phí chỗ ở và 3 suất ăn/ ngày - Thưởng Service charge hằng tháng - Phụ cấp ca đêm  - Nghỉ phép 12 ngày/ năm - Thưởng vào các dịp Lễ, Tết ...
16-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Trao đổi chi tiết công việc khi đi phỏng vấn.   Quyền lợi:  - Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn - Hỗ trợ miễn phí chỗ ở và 3 suất ăn/ ngày - Thưởng Service charge hằng tháng - Phụ cấp ca đêm  - Nghỉ phép 12 ngày/ năm - Thưởng vào các dịp Lễ, Tết ...
16-04-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Trao đổi chi tiết công việc khi đi phỏng vấn.   Quyền lợi:  - Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn - Hỗ trợ miễn phí chỗ ở và 3 suất ăn/ ngày - Thưởng Service charge hằng tháng - Phụ cấp ca đêm  - Nghỉ phép 12 ngày/ năm - Thưởng vào các dịp Lễ, Tết ...
16-04-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Trao đổi chi tiết công việc khi đi phỏng vấn.   Quyền lợi:  - Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn - Hỗ trợ miễn phí chỗ ở và 3 suất ăn/ ngày - Thưởng Service charge hằng tháng - Phụ cấp ca đêm  - Nghỉ phép 12 ngày/ năm - Thưởng vào các dịp Lễ, Tết ...
16-04-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Trao đổi chi tiết công việc khi đi phỏng vấn.   Quyền lợi:  - Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn - Hỗ trợ miễn phí chỗ ở và 3 suất ăn/ ngày - Thưởng Service charge hằng tháng - Phụ cấp ca đêm  - Nghỉ phép 12 ngày/ năm - Thưởng vào các dịp Lễ, Tết ...
16-04-2021
Toàn thời gian
Khách sạn/ Du lịch 
- Trao đổi chi tiết công việc khi đi phỏng vấn.   Quyền lợi:  - Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn - Hỗ trợ miễn phí chỗ ở và 3 suất ăn/ ngày - Thưởng Service charge hằng tháng - Phụ cấp ca đêm  - Nghỉ phép 12 ngày/ năm - Thưởng vào các dịp Lễ, Tết ...
16-04-2021
Toàn thời gian
Khách sạn/ Du lịch 
- Trao đổi chi tiết công việc khi đi phỏng vấn.   Quyền lợi:  - Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn - Hỗ trợ miễn phí chỗ ở và 3 suất ăn/ ngày - Thưởng Service charge hằng tháng - Phụ cấp ca đêm  - Nghỉ phép 12 ngày/ năm - Thưởng vào các dịp Lễ, Tết ...
16-04-2021
Toàn thời gian
Khách sạn/ Du lịch 
Đam mê, yêu thích công việc và có mong muốn phát triển bản thân trong ngành dịch vụ F&B.
09-04-2021
Toàn thời gian
Khách sạn/ Du lịch 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .