Việc làm
Thực hiện công việc của nhân viên kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ MIỀN BẮC SH4.01 Vinhomes Marina Cầu Rào 2, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
07-05-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
Công tác tài chính -kế toán- thuế Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn- Chứng từ doanh nghiệp Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính Lập - nộp và trình bày báo ...
07-05-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Phụ trách các công việc kế toán nội bộ trong Công ty; - Làm các công việc văn phòng được giao; - Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại; - Tổng hợp các báo cáo hàng tuần/ tháng/ quý cho Giám đốc ; ...
07-05-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
• Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định. • Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho cá nhân liên quan. • Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo qu...
07-05-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Lên đơn hàng đặt mua nguyên liệu vật tư theo yêu cầu của Quản lý. - Rà soát kỹ lưỡng các chứng từ, hợp đồng, hóa đơn…mua hàng. Theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình mua hàng đúng vật tư và giao hàng của đối t&a...
07-05-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự cho công ty Theo dõi chấm công tính lương cho nhân viên Quản lý hồ sơ, lý lịch của công nhân viên của công ty 
07-05-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
Hoạch toán toàn bộ chi phí của công ty, dựa vào hóa đơn mua hàng,dịch vụ, các khoản chi thanh toán Hoạch toán ngân hàng theo sao kê tài khoản
07-05-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi thực hiện nhập/xuất  kho Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
07-05-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
Theo dõi đơn hàng bán vào siêu thị Đối chiếu công nợ Lên bảng kê bán hàng xuất kèm hóa đơn Theo dõi công nợ siêu thị Theo dõi, báo cáo doanh thu
07-05-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, quyết toán năm.... - Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty - Cùng phối hợp với các kế to&a...
07-05-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Liên hệ với hãng tàu để lấy booking -Trao đổi & làm việc với khách hàng để làm MBL, HBL(nếu có) - Gửi Pre-alert cho agent , thông báo về lô hàng. - nhập phần mềm để làm thanh toán hãng tàu và gửi debit note cho kh&aacut...
07-05-2021
Toàn thời gian
Dịch vụ 
- Hỗ trợ hướng dẫn hồ sơ xe cho khách. - Thanh toán, xuất hóa đơn, ... cho khách hàng. - Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu từ quản lý.      
06-05-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng +  Điều hành và tổ chức bộ máy Kế toán tại Nhà máy sản xuất + Điều hành và tổ chức bộ máy Kế toán  chuỗi tiện ích
06-05-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Theo dõi nhập hàng hóa, CCDC, vật liệu phụ. Cùng với bộ phận yêu cầu hàng và bảo vệ kiểm tra hàng nhập vào về số lượng và chất lượng. - Kiểm tra giá mua so với giá đã được duyệt. - Tập hợp chứng từ lập phiếu nhập kho. - Hạch tóan phâ...
06-05-2021
Toàn thời gian
Vận chuyển/ Giao nhận/ Kho 
Theo dõi các hợp đồng kinh tế trong nước; xuất hóa đơn GTGT; theo dõi doanh thu bán hàng trên phần mềm kế toán thuế. Nhập liệu các hóa đơn đầu vào & hạch toán phiếu thu, phiếu chi tiền mặt, vào phần mềm kế toán thuế. Thực hiện việc giao dịch c...
06-05-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, công nợ Khách hàng và Nhà cung cấp, các hoạt động liên quan đến quá trình sản xu...
05-05-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn 
05-05-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn 
05-05-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
Kế toán tổng hợp hoạc kế toán công nợ Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn 
05-05-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
Theo dõi đơn hàng xuất nhập tồn Sắp xếp hàng trong kho Trao đổi công việc cụ thể khi phỏng vấn 
05-05-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .