SENIOR BACKEND PYTHON - $3000 NET (CANADA COMPANY)

23-07-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

 • Research new features, analyze requirements, estimate implementation, design software, code reviews and document solutions
 • Design solutions taking nonfunctional and operational requirements into consideration
 • Maintain GeoComply’s products written in Python
 • Prepare unit tests and load/stress test scripts
 • Participate in the quality assurance of software deliveries 
 • Participate in the development and maintenance of platform test automation suites 
 • Ensure applications are delivered meeting internal and external standards 
 • Prepare release notes and build packages to deliver to customers
 • Work closely with the Infrastructure team to ensure product uptime
 • Understand the full life cycle of development
 • Follow best practices and processes established by the team

Yêu cầu công việc

 • At least 3+ years’ experience in Python development 
 • At least 7+ years of experience in web development
 • Strong knowledge and good experiences in scaling a production system to serve up to thousands of transactions per second (tps)
 • Experience with writing SQL scripts or MongoDB queries
 • Experience with data intensive web back-end development
 • Development experience in Linux system environments
 • Familiar with Agile development methodology and common CI/CD practices.
 • Experience in front-end web development is an asset
 • Experience with PHP web development is a plus
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Results-oriented with ability to consistently meet deadlines
 • Excellent written and spoken Technical English

 

Benefits

 Bạn được gì khi tham gia cùng chúng tôi?

 ☘ Làm việc tại một trong những công ty tốt nhất để làm việc ở châu Á 2021

 ☘ Máy tính xách tay được cung cấp cho tất cả nhân viên, đặc biệt là MacBook Pro cho các bạn lập trình viên

 ☘ Benefit hấp dẫn và lương cạnh tranh

 ☘ Đóng BHXH, TN, YT trên full lương

 ☘ Bảo hiểm sức khỏe gói cao cấp (Bảo Việt hoặc Liberty)

 ☘ Bonus (lương tháng 13, business performance, được cấp quyền cổ phiếu công ty và được chia cổ tức cho tất cả nhân viên fulltime làm việc trên 1 năm)

 ☘ Phụ cấp để học những khóa học phát triển bản thân hoặc thể thao (gym, yoga...) ~ budget = 1 tháng lương/ năm

 ☘ Review performance mỗi năm

 ☘ 20 ngày nghỉ phép

 ☘ Văn phòng ngay trung tâm quận 1 với Pantry hiện đại và đồ ăn (snack, cafe...)

 ☘ Lớp học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài

 ☘ Company trip/ Monthly Team Building/ Year-end party

 ☘ Flexible working hours


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .