- Soạn thảo hợp đồng và theo dõi hoạt động giao hàng. - Xuất hóa đơn, quản lý việc thanh toán và công nợ. - Kết hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo công việc được thực hiện trôi chảy. - Ghi nhận và giả quyết ý kiến và phàn n...
09-04-2021
Toàn thời gian
Chăm sóc khách hàng
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .