Việc làm
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm dưới xưởng đúng theo quy định. - Tham mưu cho Trưởng bộ phận các phương hướng đảm bảo chất lượng, không sai lỗi. - Làm việc với khách hàng trong việc kiểm tra hàng.   Quyền lợi được hưởng: - Lương, thưởng thu nhập từ 6-10 triệu. - Tham gia đầy đủ BH...
06-05-2021
Toàn thời gian
Kiểm soát chất lượng (QA/QC) 
+ Kiểm soát chất lượng nguồn nguyên liệu nhập: • Đánh giá phân loại chất lượng nguồn nguyên liệu. • Được quyền đình chỉ việc sử dụng nguyên liệu nếu phát hiện có vấn đề về chất lượng và báo cáo quản đốc xử lý.   + Kiểm soát chất lượn...
04-05-2021
Toàn thời gian
Kiểm soát chất lượng (QA/QC) 
- Kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất. - Được đào tạo chuyên môn. - Chi tiết sẽ được trao đổi khi đi phỏng vấn.
04-05-2021
Toàn thời gian
Cơ khí/ Tự động/ Ô tô 
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi đi phỏng vấn.   Quyển lợi được hưởng: - Lương + Thưởng + Phụ cấp + Tăng ca. - Chế độ: theo quy định của Luật lao động, tổ chức tham quan du lịch hàng năm, được khám sức khỏe định kỳ và mua bảo hiểm tai nạn lao động....
23-04-2021
Toàn thời gian
Quản lý điều hành 
- Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào và chất lượng sản phẩm đầu ra kể cả việc lấy mẫu - Quản lý mẫu của nguyên vật liệu và thành phẩm của nhà máy - Hỗ trợ trưởng bộ phận quản lý chất lượng , bộ phận sản xuất và kỹ thuật nhà máy nhẳm thiết lập chí...
19-04-2021
Toàn thời gian
Kiểm soát chất lượng (QA/QC) 
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm Sơn trong quá trình sản xuất của Tổ sản xuất theo quy định, ghi nhận hồ sơ kiểm tra chất lượng sản phẩm và báo cáo chính xác, trung thực, kịp thời theo đúng quy định. - Định kỳ lấy mẫu các sản phẩm, kiểm tra chất lượng từng sản phẩm theo tiêu ...
14-04-2021
Toàn thời gian
Kiểm soát chất lượng (QA/QC) 
- Phối hợp với các bộ phận liên quan (an ninh, bảo vệ, đảm bảo chất lượng,…) trong việc kiểm tra nhập trấu, vận hành hệ thống nhập trấu, cân trấu một cách an toàn, chính xác - Theo dõi và phối hợp với các bộ phận khác xuất tro trấu cho khách hàng ...
09-04-2021
Toàn thời gian
Kiểm soát chất lượng (QA/QC) 
- Phối hợp với các bộ phận liên quan (an ninh, bảo vệ, đảm bảo chất lượng,…) trong việc kiểm tra nhập trấu, vận hành hệ thống nhập trấu, cân trấu một cách an toàn, chính xác - Theo dõi và phối hợp với các bộ phận khác xuất tro trấu cho khách hàng ...
09-04-2021
Toàn thời gian
Kiểm soát chất lượng (QA/QC) 
– Lập kế hoạch, xây dựng hệ thống quản lý, đánh giá chất lượng theo đúng tiêu chuẩn ISO. – Thiết lập hệ thống, kiểm soát và theo dõi chất lượng, nghiên cứu, cải tiến chất lượng sản phẩm. – Làm việc với khách hàng, tiếp nhận phản hồi và khiếu nại...
09-04-2021
Toàn thời gian
Quản lý điều hành 
1. Kiểm soát chất lượng nguồn nguyên liệu nhập. 2. Kiểm soát quy trình sản xuất & xử lý sự cố sản xuất , kết hợp với các bộ phận liên quan để xử lý dứt điểm các lỗi không phù hợp 3.Kiểm tra tình trạng vệ sinh tại chuyền sản xuất: Vệ sinh máy m&oacut...
08-04-2021
Toàn thời gian
Kiểm soát chất lượng (QA/QC) 
- Báo cáo với Quản lý về chất lượng - Thiết kế và thực hiện test các trường hợp thủ công hoặc tự động - Theo dõi và báo cáo nhược điểm và chất lượng sản xuất - Nghiên cứu và phân tích các yêu cầu cùng cả team - X...
08-04-2021
Toàn thời gian
Kiểm soát chất lượng (QA/QC) 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .