Việc làm
• Có tầm nhìn dài hạn, kiến thức chuyên môn sâu về các lĩnh vực nghiệp vụ thuộc quản trị nguồn nhân lực (Thiết kế tổ chức bộ máy, thiết kế công việc, Tuyển dụng, quản trị nhân tài, Quan hệ lao động, Tiền lương). • Tham mưu Ban điều hành trong việc xây dự...
Mô tả công việc: Chỉ đạo và trực tiếp tham gia việc xây dựng kế hoạch của đơn vị hàng năm/hàng kỳ với việc thiết lập các chương trình, kế hoạch ngân sách và các yêu cầu tổ chức thực hiện phù hợp. Chỉ đạo, định hướng, điều hành, giá...
- Achieve south or north regional sales revenue target and products sales target, by developing new customers, or helping current customers to expand business; - Build regional channel structure, deeply understand regional market and could have effective ways to develop the company. - Responsible for regional project customer, project opp...
Quản lý mối quan hệ • Quản lý và duy trì mối quan hệ với các cơ sở y tế ngoài Chương trình Chống lao Quốc gia (CTCLQG) và thuyết phục họ hợp tác với dự án. • Xây dựng và mở rộng mạng lưới các loại hình cơ sở y tế chủ động giới thiệu/thôn...
Lập báo cáp tài chính Phân tích tình hình sản xuất, kinh doanh, doanh thu lãi lỗ Dựa vào tình hình thực tế để lập chiến  lược sản xuât kinh doanh Kiểm kê tài sản và kiểm soát nhân lực để giảm giá thành...
1.       Necessary to familiar with multiple wireless technologies includes WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax and BT. Lora, Zigbee, LTE, mmWave are better to have 2.       Enough English communication skill for face to face talk (check by interview). Chinese skill is better to have 3.       Familiar with RF impedance fine tune and OTA/Desense val...
Develop and maintain extensive networks in Vietnam Civil Infrastructure sector,  including with key business contacts, government agencies, aid agencies and relevant stakeholders to identify market intelligence and project opportunities for our Company. Undertake complex market research and analysis to identify market trends and emerging b...
  Chịu trách nhiệm tham mưu cho CEO và đưa ra chiến lược phát triển nguồn nhân sự trong ngắn và dài hạn. Đảm bảo tổ chức thực hiện các hoạt động Quản trị nguồn nhân lực để cung cấp đầy đủ về số lượng và chất lượng nhân sự theo yêu cầu phát triển của công...
Giới thiệu qua về dự án: Đây là dự án xây dựng App để hỗ trợ việc học tiếng Anh cho trẻ em từ 5-12 tuổi. Ứng dụng phương pháp ‘Học mà chơi chơi mà học’ thì nội dung học thuật trong App sẽ được minh họa dưới dạng các minigame sinh động và hấp dẫn nhằm khơi gợi hứn...
- Quản lý các hoạt động vận hành cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu và văn phòng. Đảm bảo các yêu cầu, tuân thủ các quy định, quy trình và tiêu chuẩn ANTT hạ tầng. - Xây dựng các giải pháp, kiến trúc hạ tầng, các hệ thống c&o...
Nhiệm vụ chính: - Xây dựng, phát triển framework, thư viện và các chuẩn lập trình giúp team tăng tốc độ, giảm lỗi và rủi ro trong quá trình phát triển - Chịu trách nhiệm triển khai và áp dụng các best practices trong lập trình nh...
Hỗ trợ các yêu cầu từ đội phát triển và đội vận hành để đảm bảo công việc được thông suốt Đáp ứng hạ tầng nền tảng và các công cụ thực hiện tự động hóa kiểm thử, tích hợp liên tục và triển khai liên tục. Đáp ứng công cụ ...
1. Nhiệm vụ chính: - Xây dựng, phát triển framework, thư viện và các chuẩn lập trình giúp team tăng tốc độ, giảm lỗi và rủi ro trong quá trình phát triển - Chịu trách nhiệm triển khai và áp dụng các best practices trong lập trìn...
- Draft, review and negotiate a variety of agreements including collaboration, service, development, advertising, entertainment, influencer and promotion agreements and NDAs; assist with updating contract models and templates as well as translations as necessary; - Conduct legal research on various subjects including technology, intellectual...
Job responsibilities Support the business planning cycle of Supply Chain (including Procurement) within the assigned units for the Strategic Plan, Final Budget and Latest Estimates. Lead and coordinate the analysis of internal and external Supply Chain movements / benchmarks, and forecast future supply chain trends and impact on the bus...
- Thành thạo về lưu trình FATP công nghệ sản xuất sản phẩm điện tử. - Hiểu về phân tích FA và cải thiện năng suất của các mô hình sản xuất hàng loạt SMT. - Sử dụng thành thạo phần mềm CAD, Pro-E hoặc SolidWorks. - Phản hồi và báo cáo đánh gi...
●        Be involved in Web (Golang/Python/NodeJS/PHP ...) Application Development projects. ●        Working in cooperation with other project team members under the coordination of the Project Manager and having direct contact with foreign clients from US, EU, Australia and Singapore.
●        Be involved in Web (Golang/Python/NodeJS/PHP ...) Application Development projects. ●        Working in cooperation with other project team members under the coordination of the Project Manager and have direct contact with foreign clients from US, EU, Australia and Singapore.
Tham gia học tập nghiên cứu, thiết kế, triển khai các sản phẩm giải pháp về máy chủ, lưu trữ, sao lưu, ảo hóa, giám sát hệ thống. Cài đặt, cấu hình, tích hợp các giải pháp  Server, Blade Chasiss,  Strage, Appliance, SAN Switch  (HP, IBM, Dell, Brcade, …)...
Determine current staffing needs and produce forecasts of future talent needs Manage full-cycle recruiting for vacant positions, provide recruitment counsel and guidance to hiring managers and HR professionals Execute talent acquisition strategies and hiring plans (job posting optimization, recruiting marketing channel development, job b...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .