CÔNG TY TNHH LOCK & LOCK HCM
  • Ngành nghề: Sales/Marketing,Retail/Wholesale,Sales/Business Development,Purchasing/Merchandising,FMCG
  • Quy mô công ty: 101-500 employees
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Vị trí
Lương
Ngày đăng tuyển
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Vị trí
Lương
Ngày đăng tuyển
Toàn thời gian
Ho Chi Minh
23-12-2020
Toàn thời gian
Ho Chi Minh
13-08-2020

Việc làm nổi bật